เกี่ยวกับกลุ่มงาน


ผู้บริหารอดีต-ปัจจุบัน

หัวหน้าแผนกทดลอง กองบำรุงป่า กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ      1 นายตรี    กกกำแหง พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2490      2 นายอำนวย    คอวนิช พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2495 หัวหน้าแผนกวนวิจัย กองบำรุง กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ      3 นายพงษ์สวัสดิ์    เปลี่ยนพิจิตร พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2499      4 นายณรงค์    กฤษตานุกูล […]