-ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์-สำนักบริหารกลาง
English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง


นายสุขุม  มิตตัสสา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้473
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา631
mod_vvisit_counterเดือนนี้2547
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2427
mod_vvisit_counterทั้งหมด481045

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๑ 

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๒

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๓

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๔

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๕

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๖

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๗

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๘

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๙

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๑๐

คำรับรองปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เอกสารที่ ๑๑

การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

- กรณีบำเหน็จตกทอด

- กรณีลาออกและเกษียณ

 - โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

- บำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปี

ขอคืนเงิน กบข

- กรณีสมาชิกขอรับเงิน

- กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย

- กรณีสมาชิกพ้นสภาพ

บำเหน็จลูกจ้าง
 - กรณีลาออกและเกษียน

- กรณีถึงแก่ความตาย
ขอคืนเงิน กสจ.
- กรณีลาออกและเกษียณ

- กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย
แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญใหม่
1.คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (แบบ ค.ก.ษ.)
2. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1.)
 3. หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น(แบบ สรจ.2.)
 4. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3.)
5.หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ (แบบ สรจ.4.)
6. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ ของลูกจ้าง เพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ (แบบ สรจ.5.)
7. แบบแจ้งรายการข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิก (แบบ สรจ.6.)
8. แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ ของส่วนราชการต้นสังกัด (แบบ สรจ.7.)
 9. แจ้งจำนวนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญปกติ (แบบ สรจ.8.)
10. หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ (แบบ สรจ.9.)
 11. แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (แบบ สรจ.10.)
 12. หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ (แบบ สรจ.11.)
13. แบบแจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ (แบบ สรจ.12.)
 
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-551 4292-3 โทรสาร : (662)-940 5910