พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณฯพร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้