โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแผ่นดิน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย และผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการรวงผึ้งและรุกขกรกรมป่าไม้ ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน