พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานนำกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพร พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้