ข่าวกิจกรรม สวพ.

วันที่ 13 กันยายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้นายสุทัศน์ เล้าสกุล ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อมด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
วันที่ 4 กันยายน 2562 กรมป่าไม้ได้จัดโครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ภายใต้หัวข้อ KM DAYS 2019 “รู้รอบด้าน งานป่าไม้” ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ด้านหน้าห้องสมุดปีกทางเดิน 2 ข้าง อาคารเทียมคมกฤส และลานสมานมิตร กรมป่าไม้

วันที่ 3 กันยายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัย ดงลาน จังหวัดขอนแก่น