previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม สวพ.

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เข้าร่วมพิธีถวายพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุม 1
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
วันที่ 2 เมษายน 2562 นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า” รุ่นที่ 58 (การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์) ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 62 ณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ไม้ภาคกลาง จ.สระบุรี