previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม สวพ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายพิเศรษฐ ลือชานิมิตจิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
นายอรรถพล เจริญชันษา มอบหมายให้นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจันิทรรศการรวงผึ้งและรุกขกรกรมป่าไม้ ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 ก.ค.62 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม้