ข่าวกิจกรรม สวพ.

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนิศากร งิ้ววิจิตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมคณะผู้บริหาร ธกส. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตผลป่าไม้ และวัสดุการเกษตร พร้อมทั้งให้คำปรึกษา เรื่อง แนวทางการนำไม้ ผลิตผลป่าไม้และวัสดุทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน อ่านต่อ

ข่าวย้อนหลัง>>>