ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 279 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 
ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณชุมชนบ้านเขามัน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดโดยองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับกรมป่าไม้และ จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผลิตวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามมาตรฐานสากล WHO-GMP โดยโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ซึ่งในปี 2553 จะมีการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 10,000 ต้น

alt alt
alt alt
alt alt
 
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่ิอ 5529 ,5504 โทรสาร : (662)-579 2729