ข่าวสารสำนัก


พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า จำนวน ๔๐ ไร่”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และ นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพื้นฟูสภาพป่า จำนวน ๔๐ ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้าย แม่น้ำภาชี ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ส่งมอบโดย ร.อ.พิทักษ์ ตรีณกุล ร.น. กรรมการผู้บร […]


ประชุมเรื่องการสนับสนุนการปลูกป่าจากภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ

ในวันที่​ 7 มิถุนายน​ 2562คณะจากกรมป่าไม้ โดยท่านอธิบดี​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า​ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ​ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ​ และคณะ​ เข้าร่วมประชุมหารือกับ​ ท่านดร.สุเมธ​ ตันติเวชกุล​ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา​ และท่านรองเลขาฯ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา​ เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนการปลูกป่าจากภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ​ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา​มาปฏิบัติ​ ร่วมกับทางบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยที่จะให้การสนับสนุนโดยท่านดร.สุเมธได้ให้แนวคิดในการปลูกป่าว่า1.ชุมชนต้องมีส่วนร่ […]