แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 มิถุนายน 2562


ประชุมเรื่องการสนับสนุนการปลูกป่าจากภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ

ในวันที่​ 7 มิถุนายน​ 2562คณะจากกรมป่าไม้ โดยท่านอธิบดี​ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า​ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ​ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ​ และคณะ​ เข้าร่วมประชุมหารือกับ​ ท่านดร.สุเมธ​ ตันติเวชกุล​ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา​ และท่านรองเลขาฯ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา​ เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนการปลูกป่าจากภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ​ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา​มาปฏิบัติ​ ร่วมกับทางบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยที่จะให้การสนับสนุนโดยท่านดร.สุเมธได้ให้แนวคิดในการปลูกป่าว่า1.ชุมชนต้องมีส่วนร่ […]