ข่าวสารส่วนอำนวยการ


กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารจัดโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายหลัก 4 ข้อ ที่ได้มอบให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง


ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายจงคล้าย วรพงศธร


ขออนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง(ย้อนหลัง)

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริง(ย้อนหลัง) กรณีกล้าไม้และกล้าหญ้าแฝกตามโครงการฟื้นฟู การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้รับความเสียหาย