ข่าวสารส่วนอำนวยการ


วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า(นายจงคล้าย วรพงศธร) พร้อมกับ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  


คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานในการเปิดงาน  กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day” พร้อมด้วย นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้