รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายหลัก 4 ข้อ ที่ได้มอบให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
1) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตาม Road Map และนโยบายรัฐบาล
2) สร้างจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และทำงานอย่างเต็มความสามารถ
3) ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
4) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน
5) สร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเสี่ยง
ทั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ,ปลูกต้นพะยูง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ในโอกาสนี้ด้วย

t20150907171446_36224t20150907171500_36225t20150907171506_36226t20150907171517_36227t20150907171526_36228t20150907171555_36230t20150907171610_36232

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *