เข้าสู่ระบบ

Forgot your password? Forgot your username? Create an account  

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้280
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1390
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2192
mod_vvisit_counterเดือนนี้8949
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7216
mod_vvisit_counterทั้งหมด704456

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 139 
คน
โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินกิจกรรม

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานของข้าราชการใหม่และข้าราชการที่รับโอนกรมป่าไม้

News image

วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี ได้ต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่รับโอน ของกรมป่าไม้ ที่มาศึกษาดูงานการปฎิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบ... อ่านต่อ...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี พัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนใน

News image

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี  พัฒนาทำความสะอาดบริเวณสถานที่ ตามโ... อ่านต่อ...

ประชุม ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสำนักงาน

News image

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)ได้ร่วมประชุม กับ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ ณ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อปรึกษา และหารือในการวางแผน คณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลการประชุมเบื้องต้นสำนักงานปฎิรูปที่ดิน รับไปดำเนินการ จัดทำตารางการทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ ทสจ.กาญจนบุรี จะได้จัดทำร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานฯ เรียนเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาลงนาม และจัดประชุมคณะทำงานฯ ในโอกาสต่อไป เพื่อให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด ในวันเดียวกัน(ช่วงบ่าย)ท่าน ผอ.สน.จทป.ที่ ๑๐(ราชบุรี) ได้กรุณาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานป่าไม้กาญจนบุรี ได้ให้แนวทางการปฎิบัติงาน โดยเฉพ... อ่านต่อ...

โครงการศาสนาค้ำพะยูง" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ

News image

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐ น.  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้"โครงการศาสนาค้ำพะยูง" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยสนง.พุทธศาสนาแห่งชาติ กรมป่าไม้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (หลังใหม่) และสถานท่ีก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๒๕๐๐ คน สน.จทป.ที่ ๑๐ (ราชบุรี)สนับสนุนกล้าไม้พะยูง ในการปลูกและแจกจ่ายแก่พระสงฆ์ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้เข้าร่วมงาน จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น พร้อมเอกสาร แผ่นพับ ป้า... อ่านต่อ...

More in: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน/ประกาศ ของสำนัก ๑๐ ราชบุรี
Thursday, 03 October 2013 07:00
There are no translations available.


icon ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙
icon รายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
icon การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ธันวาคม๒๕๕๗
icon ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
icon ขอส่งคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
icon สรุปผลการประชุม Afternoon Talk (Morning talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
icon รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
icon ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
icon สรุปผลการรับฟังคำชี้แจงและหารือเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
icon สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
icon ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก
icon ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
icon ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
icon ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ประสานรัก-ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง"
icon มอบแผ่นซีดีบทเพลงรักชาติร่วมสมัย สร้างกำลังใจ คืนความสุขแก่ประชาชน ชุดที่ ๒ "ความหวังกำลังใจ
icon ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังไปช่วยปฎิบัติราชการ
icon การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
icon ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการราชบัญฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
icon การทอดผ้าป่าสามัคคี
icon ขอชิญประชุมวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
icon โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุดใหม่
icon สำเนาหนงสือ ๒ ฉบับ
icon สำเนาหนงสือ ๓ ฉบับ
icon ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง มดในประเทศไทยครั้งที่ ๕
icon ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ ครั้งที่ ๒
icon คุณแม่สมนึก พวงกระจ้อย มารดาของ นายพนัส ศิริอาภรธรรม ผู้อำนวยการส่วนด่านป่าไม้ ถึงแก่กรรม
icon ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การสรรหาสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ
icon การจัดงานเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ พุทธมณฑล
icon ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
icon ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือตอนบน
icon ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
icon บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐  (ราชบุรี)
icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบ)
iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน)
icon กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ประกาศสถานที่สอบ)
icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กจ.๔
icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กจ.๑๐
icon สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
icon ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา )
icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีผลประโยชน์ร่วมกัน
icon สอบราคาจ้างเหมาทำหลักเขตป่าสงวน
icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (125.15 kB)
icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (124.93 kB)
icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (85.02 kB)

icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (83.38 kB)
icon รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (85.02 kB)
icon การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ๒ (433 kB)
icon การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (51.5 kB)
icon การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (61.17 kB)

icon สรุปการประชุมหารือแนวทาง การรับเรื่อง การแก้ไขปัญหา (3.77 MB)
 
ประกาศประชุมประจำเดือน
Monday, 30 August 2010 07:00
There are no translations available.


icon ขอชิญประชุมวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
icon ขอชิญประชุมวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ งบประมาณ ๒๕๕๘
icon ขอชิญประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (45.65 kB)
icon ขอเชิญประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี วันที่ ๑ สค. ๒๕๕๗ (2.41 MB)
icon ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี วันที่ ๑๒ พ.ค. ๕๗ (43.18 kB)

icon การประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี วันที่ ๑๐ มค. ๕๗ (45.84 kB)
icon การประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี วันที่ ๓ ธค. ๕๖ (42.08 kB)
icon การประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐  (1.33 MB)
icon การประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐  
การประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (1.63 MB)


altaltalt
 


ผอ.สน.จทป.10(ราชบุรี)
นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล
ผู้อำนวยการสำนักฯ10 (ราชบุรี)

265 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : (032)-201 395 และ (032)-201 318โทรสาร : (032)-201 395