ไม่มีหมวดหมู่


คลินิกป่าไม้

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย นำทีมเจ้าหน้าที่ สจป.๑๐ ราชบุรี จัดคลินิกเคลื่อนที่ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”ภายใต้โครงการ “CSR ประชารัฐ เครื่อข่ายองค์กรธุรกิจ จังหวัดราชบุรี” โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สจป.๑๐ ราชบุรี ได้นำ กล้าไม้พันธุ์ดี ได้แก่ มะค่าโมง สัก ราชพฤกษ์ ฯลฯ ถุงผ้ารณรงค์ลดโลกร้อน พร้อมทั้งเชิญชวนการลงทะเบียนการปลูกต้นไ […]


โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สจป.10 (รบ.) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ในพื้นที่ จ.ราชบุรี เข้าร่วม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ในเนื้อที่ 10 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกได้แก่ แดง ตะแบก พะยูง มะค่าโมง อินทนิล หางนกยูงฝรั่ง เป็นต้ […]