ไม่มีหมวดหมู่


สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) การ์ดไม่ตก

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) แจกหน้ากากผ้า ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อใช้สำหรับป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแสดงความห่วงใย เน้นย้ำ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”