ไม่มีหมวดหมู่


วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังจากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้สาธิตวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี พร้อมทั้งมอบกล่องทิ้งหน้ากากอนามัย (ขยะติดเชื้อ) HOW TO ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ถูกต้อง และมอบหน้ากากผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนไว้เพื่อป้องกันโรคฯ ณ หน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)


กิจกรรม “ลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักฯ จัดกิจกรรม “ลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” มอบเจลแอลกอฮอล์ 75% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บ.ราชบุรีเอทานอล จำกัด จำนวน 45 ลิตร ฉีด พ่น เช็ด ทำความสะอาดอาคารสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ราวบันได ห้องน้ำและอุปกรณ์ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส และจัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้ผู้ที่มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ ฆ่าเชื้อก่อนเข้าสำน […]