ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


วันที่ 1 – 4 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
“การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานและการตรวจติดตามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องกฎหมายป่าไม้ในกรณีต่าง ๆ มีรายวิชาสำคัญ ดังนี้ แนวทางปฏิบัติการทำงานด้านการป้องกันรักษาป่าและการเขียนบันทึกการจับกุม, การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้, ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีการกระทำผิดว่าด้วยเรื่องกฎหมายป่าไม้, หลักการจัดการป่าชุมชน และการตรวจสอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่าในสังกัด จำนวน 43 คน ณ บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.