ขอเชิญ…..รับของขวัญปีใหม่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบ..เมล็ดไม้มีค่าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563