การอบรมโครการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เป็นประธาน การอบรมโครการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเชิญ นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมป่าไม้ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเงิน การคลัง และการพัสดุ ในการนี้ได้ตอบข้อชักถาม ปัญหา อุปสรค และชี้แจงการแก้ไขปัญหาด้าน การเงิน การคลังและการพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักๆที่เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโปง) สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.