ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลภานนอกเพื่อดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

รายละเอียด ใบสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยสำรวจ ใบสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งผู้ช่วยงาน GIS


โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ 10 (ราชบรี) ร่วมกับ สมาคมวิศวะฮินดูปาริชาด(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกตันไม้ ภายใต้โครงการ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านตัน โดยมี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่านสุจิตรา ดูไร ฯ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และรองอธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี ร่วมป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจจำนวน 6,000 ต้น ในพื้นที่ 30 ไร่ บริ […]


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยมี นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห […]


กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม ” คนสร้างป่า ป่าสร้างชีวิต ” วันที่ 8 สิงหาคม 2563

มูลนิธิคนสร้างป่า ร่วมกับกรมป่าไม้และเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ครั้งที่ ๑ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ท้องที่บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยมีนายสุวัช สิงหพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานในพิธีการเปิด และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐๐ คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีนิทรรศการป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและแจกกล้าไม้มีค่าให้กับผู้เข้า […]