จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยมี นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห […]


กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูอย่างมีส่วนร่วม ” คนสร้างป่า ป่าสร้างชีวิต ” วันที่ 8 สิงหาคม 2563

มูลนิธิคนสร้างป่า ร่วมกับกรมป่าไม้และเครือข่ายภาคประชาชนจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ครั้งที่ ๑ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ท้องที่บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยมีนายสุวัช สิงหพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานในพิธีการเปิด และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐๐ คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีนิทรรศการป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและแจกกล้าไม้มีค่าให้กับผู้เข้า […]


คลินิกป่าไม้

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายนริศ อาจธัญกรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย นำทีมเจ้าหน้าที่ สจป.๑๐ ราชบุรี จัดคลินิกเคลื่อนที่ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า”ภายใต้โครงการ “CSR ประชารัฐ เครื่อข่ายองค์กรธุรกิจ จังหวัดราชบุรี” โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สจป.๑๐ ราชบุรี ได้นำ กล้าไม้พันธุ์ดี ได้แก่ มะค่าโมง สัก ราชพฤกษ์ ฯลฯ ถุงผ้ารณรงค์ลดโลกร้อน พร้อมทั้งเชิญชวนการลงทะเบียนการปลูกต้นไ […]


โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สจป.10 (รบ.) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ในพื้นที่ จ.ราชบุรี เข้าร่วม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น ในเนื้อที่ 10 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกได้แก่ แดง ตะแบก พะยูง มะค่าโมง อินทนิล หางนกยูงฝรั่ง เป็นต้ […]


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงบริหารวนเขตต์