จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563นายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)พร้อมด้วย เจ้าหน้าทีในสังกัด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี