งานปีใหม่

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓สำนักจัดการทรัพยากรปไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) จัดงานปีใหม่ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูปร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร รับฟังการบรรยายพระธรรมจากรองเจ้าอาวาสวัดเขาวังเพื่อสร้งกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้จัดแข่งขันกีฬา เพื่อสร้งความสามัคคีให้กับเจ้าหน้ที่ภายในสำนักฯ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)