แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 7 สิงหาคม 2563


“เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ยังคงเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากูในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

จากกรณีที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จากพายุโซนร้อนพายุซินลากู ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน บางจุดสูงกว่า 3 เมตร ทำให้ทรัพย์สินสูญหาย และได้รับความเสียหายจำนวนมาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่ […]


“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือ เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากพายุซินลากูอย่างเร่งด่วน”

จากกรณีที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จากพายุโซนร้อนพายุซินลากู ที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เข้าปกคลุมประเทศลาว ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน บางจุดสูงกว่า 3 เมตร ทรัพย์สินสูญหาย และได้รับความเสียหายจำนวนมาก รัฐม […]