แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 4 สิงหาคม 2563


“ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรม 7 จุดเป้าหมายในพื้นที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังตรวจพบกลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกปลูกพืชเศรษฐกิจ รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าลำกง และป่าคลองตะโก”

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ประสานการปฏิบัติร่วมกับพันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช […]


“เจ้าหน้าที่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานแปรรูปไม้ และโกดังเก็บไม้แห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต”

กำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ตำรวจ บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า แล […]