แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 เมษายน 2563


“เรื่องราวในค่ำคืนวันที่ 1ยาวถึง 2 เมษายน 2563 เหตุเกิดที่สะเมิง เชียงใหม่”

ในเวลานี้ 17.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จิตอาสาดับไฟป่า ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนเข้าพื้นที่ทันที ภายใต้การอำนวยการอย่างใกล้ชิดของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป […]


“กระทรวงทรัพฯ ประสานกองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับประสิทธิภาพสูง ร่วมภาระกิจขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนให้ภาคพื้นเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที”

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน […]