แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 ตุลาคม 2562


“พยัคฆ์ไพร ร่วมกับป่าไม้ในพื้นที่ ตำรวจ อุทยาน เข้าตรวจสอบกรณีมีการเสนอข่าวว่า มีการลักลอบทำไม้ไม้สัก และไม้เบญจพรรณจำนวนมากในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตรวจสอบพบเป็นไม้ขนุนป่า เตรียมขยายผลเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ร่วมกับนายนิทรรศ เวชวินิจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นำกำลังเจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 กรมอุทยานแห่ […]


“เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดบุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต หลักจากพบข้อมูลว่า มีการลักลอบเข้าไปขุดบุกในเขตป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกมาขายในพื้นที่จังหวัดตาก และลำพูนเป็นจำนวนมาก”

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ร่วมประชุมหารือกรณีการลักลอบขุดหาบุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการนำบุก เคลื่อนที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ขอ […]


“ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นำกำลังเข้าตรวจยึดท่าดูดทรายของเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังพบใช้ประโยชน์เกินพื้นที่ได้รับอนุญาต เข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา”

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก หมวดพลเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 412 ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจกองกำกับการ 4 บก.ปทส. […]