แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 14 กันยายน 2562


“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ร่วมกับทหาร ตำรวจ ปูพรมจัดการขบวนการลักลอบตัดไม้ ในเขตพื้นที่ป่าจังหวัดแพร่ ยึดไม้มีค่า ทั้งประดู่ สัก มะค่าโมง พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 4 คน”

ไม้มีค่าจำพวกไม้ประดู่ ไม่สัก ไม้มะค่าโมง ยังคงมีความต้องการจากกลุ่มนายทุน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นำโดยนายศักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ปูพรมเข้าตรวจสอบเป้าหมาย 4 จุด ใ […]