แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 12 กันยายน 2562


“เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับเมืองพัทยา ทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีพลเมืองดี ร้องเรียนถึงอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า ให้นำกำลังเจ้าหน้าที่พยัคฆ์ไพร ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้หาดตายาย บนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี”

พลเมืองดีไม่ขอประสงค์ออกนาม เนื่องจากกลัวอิทธิพลในพื้นที่ เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ส่งหนังสือร้องเรียนถึงนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลังจากพบเห็นการบุกรุกพื้นที่ของนายทุน โดยระบุว่า มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อหวังผลประโยชน์ส่ […]