แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 8 สิงหาคม 2562


“พยัคฆ์ไพรนำกำลังบุกนครไทย หลังพบข้อมูลว่า มีกลุ่มทุนจากประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่มปลูกยางพารา ตรวจสอบพบมีลำธารธรรมชาติไหลผ่านกลางสวนยาง ส่งแจ้งความดำเนินคดีทันที”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริเวณตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คือเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร และเจ้าหน้าที่ป่าไม […]


“เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย บุกตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ของเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย พบไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จึงได้อายัดของกลางทั้งหมด พร้อมสั่งห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาด”

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ประสานบูรณาการกำลังร่วมกับ พันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ศปป.4 กอ.รมน. และพันตำรวจเอกธณัชชนม์ […]