แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 สิงหาคม 2562


พยัคฆ์ไพรเข้าขยายผลตรวจสอบโกดังบริษัทเอกชนที่สงขลา หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนจนพบข้อมูลว่า มีการนำแร่แบไรต์จากเหมืองศศิน จำกัดที่จังหวัดแพร่ มาเก็บไว้ในโกดัง เพื่อส่งต่อให้กับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของประเทศอีก 2 แห่ง เบื่องต้นสั่งอายัดทั้งหมด พร้อมให้เจ้าของนำเอกสารมาชี้แจงเพื่อตรวจสอบ”

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เจ้าหหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 ภาคใต้ ตำรวจกองกำกับก […]


“เจ้าหน้าที่บุกขยายผลตรวจสอบโรงแต่งแร่ของบริษัทเอกชนแห่งหนี่ง พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หลังพบข้อมูลว่า มีการสั่งซื้อแร่แบไรต์จากเหมือนศศิน ซึ่งถูกดำเนินคดีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2562 มาผลิตและจัดจำหน่าย”

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4กอ.รมน.) โดยพันเอกพงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4กอ.รมน. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยั […]


“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2562 บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติ”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก […]


“ถึงจะติดภาระกิจ แต่ไม่ทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนการบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าประจำปี2562”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนการบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่า ประจำปี2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และสำนักจัดการทร […]


“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นำกำลังเข้าจับกุมกลุ่มบุคคลบุรุกแผ่วถางป่า พบไม้ท่อน 43 ท่อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม”

“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นำกำลังเข้าจับกุมกลุ่มบุคคลบุรุกแผ่วถางป่า พบไม้ท่อน 43 ท่อน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม” วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายศักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชป2.ศปทส.ภ.5 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาและพัฒนาป่าไ […]