ประกาศ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒กถ ๑๗๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ฒฎ ๒๙๕๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่1-2 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 23 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 3 ตัว, กล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าแบะควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 84 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ๑ฒฏ ๒๙๕๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฒห ๖๙๗๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฒฏ ๒๒๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฒห ๖๙๗๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน วพ ๒๘๖๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียนรถ ๑ฒฮ ๕๒๑๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตรวจเช็คทำความสะอาดพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวิทยุรับส่งระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 275 เครื่อง, วิทยุรับส่งระบบ VHF ชนิดติดรถยนต์ 25วัตต์ จำนวน 65 เครื่อง และวิทยุรับส่งระบบ VHF ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย ลงเว็บไซต์(23 มีนาคม 2563)
ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 ราย ลงเว็บไซต์(19 มีนาคม 2563)
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงเว็บไซต์(21 มกราคม 2563)
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ลงเว็บไซต์(8 มกราคม 2563)
ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ราย ลงเว็บไซต์ (3 มกราคม 2562)
ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ลงเว็บไซต์ (3 มกราคม 2563)