ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


– ค้นหาประกาศย้อนหลัง

                 – ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 ราย

                 – ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   จำนวน  2  ราย