“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2562 บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติ”


วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัติป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นพิธีเดินสวนสนามของกำลังพล 650 นาย จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหรือประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคอาเซียน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในปีนี้กรมป่าไม้ โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เน้นการเชิดชูเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมป่าไม้ ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกปักรักษาทรัพยากรของชาติ ทั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า ชุดพยัคฆ์ไพร ชุดปฏิบัติการน้ำผึ้ง ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า ชุดเหยี่ยวไฟ ชุดปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าขนาดเล็ก

สำหรับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ได้เริ่มขึ้นโดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ (IRF) ในการประชุม World Congress Ranger ปี 2006 ที่สกอตแลนด์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจาก IRF ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ดังนั้นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จึงเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2007 เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *