ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 25558 ข้าราชการและพนักงานของสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ทำกิจกรรมร่วมกับกรมป่าไม้ ใน “โครงการงานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์ ” ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ Big cleaning Day โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ เป็นประธานในพิธีเปิดที่จัดขึ้นบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้

ประชุมสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 สำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ได้จัดการประชุมสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติต้นแบบ เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมป่าไม้ นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ มอบแนวทางการบริหารเชิงพื้นที่เชิงรุกเต็มรูปแบบแก่ ผู้อำนวยศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (ต้นแบบ) อีกด้วย

ครูป่าไม้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งและป่าจักราชทำหน้าที่ครูป่าไม้ให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ในหลักสูตรข้าราชการกรมราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 120 จำนวน 106 คน และมีนางพัชราภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมการศึกษาและทำกิจกรรม โดยมี 2 กิจกรรม คือ 1 กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 2 ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 2,000 ต้น

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 8.30  พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมป่าไม้ และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารข้าราชการกรมป่าไม้ โดยมีนายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมชัย  เสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง  ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักในสังกัดกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันรับฟังการมอบนโยบายของท่านพลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ หลังจากนั้น เวลา 11.40 น. พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายคณิต  รัตนวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ณ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่154 โดยมีป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ (เตรียมการ) ที่154  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค 4 (เซกา) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค 5 (พรเจริญ) นำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ละนำตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดกลับคืน

1 3 4 5