8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 201-216 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งจักราช จ.นครราชสีมา

7.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189-200 และ 217 และ 218 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189 ป่าดงภูโหล่น จ.อุบลราชธานี

7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 171-188 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม

6.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 165-170 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร

6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145-164 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี

4) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย

5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 สระบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 140-144 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 สระบุรี

 

4.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 123-139 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก

4.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117-122 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์

4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 94-116 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก

3.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 76-93 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จ.น่าน

3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 55-75 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 68 ป่าแม่จางตอนใต้ จ.ลำปาง

2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 37-54 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที 53 ป่าแม่ต๋ำ จ.พะเยา

1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 29-36 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 31 ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน

1 2 3 4 5