ห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี

ห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี สนใจติดต่อ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จังหวัดอุดรธานี (นายสมเด็จ  จำปี โทร.081 5742021 )

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%871 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%872 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%873 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%874 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%875 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%876 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%877 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%8711%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%878 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%879 %e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%8710

เที่ยวใกล้กรุงเทพที่ห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย สุพรรณบุรี

เที่ยวใกล้กรุงเทพที่ห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย สุพรรณบุรี

เชิญเที่ยวชมบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย โดยเฉพาะบริเวณอุทยานพุม่วง และบริเวณป่าชุมชนบ้านสรรเพชญ ซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกพุหางนาคและสวนหินพุหางนาค เป็นพื้นที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ จุดเด่นของพื้นที่มีดังนี้

  1. แหล่งหินธรรมชาติ เป็นหินปูนยุคออร์โดวิเชียน อายุราว 480 ล้านปี มีลักษณะและรูปทรงสี่เหลี่ยมสวยงามแปลกตากระจายอยู่ทั่วพื้นที่
  2. มีพันธุ์ไม้ที่มีค่าหายาก ได้แก่ สุพรรณิการ์ ปรงป่า จันผา สลัดได มหาพรหมสุพรรณิการ์ ฯลฯ ขึ้นปะปนกับแหล่งธรรมชาติ ทำให้เกิดสภาพธรรมชาติที่สวยงาม
  3. จุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นตัว อำเภออู่ทองได้อย่างชัดเจน และในช่วงปลายฤดูฝน
    จะมีน้ำตกธรรมชาติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมพังผ่อนหย่อนใจจากความสวยงานตามธรรมชาติ ทำให้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
    ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 245 ป่าตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูป่าไม้ ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติ

สนใจท่องเที่ยว ติดต่อ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 245 ป่าตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อย
(นายประเสร็ฐ  ม่วงอยู่)โทร. 081 995 7810

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 111 1482989020071 1482989092924 1482989107425

พบกับดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ภาพวาด 2,300 ปี อีสานเหนือ(ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี)

พบกับดินแดนก่อนประวัติศาสตร์ภาพวาด 2,300 ปี อีสานเหนือ(ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี)

ภาพเขียนถ้ำสิงห์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกตามลักษณะของภาพสัตว์สี่เท้าที่เห็นคล้ายภาพสิงโตจนกระทั้ง พ.ศ. 2544 จึงได้มีการแจ้งการค้นพบแห่ลงภาพเขียนสี ซึ่งมีอายุก่อน ประวัติศาสตร์ประมาณ 2,300 ปี อย่างเป็นทางการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูงจึงแจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการอำเภอกุดจับ และได้มีการออกสำรวจร่วมกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 และ 22 กันยายน พ.ศ. 2544

ปัจจุบันสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี (นายสมเด็จ  จำปี)ได้ดำเนินการจัดสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้โครงการห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี(ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) จัดสร้างเป็นห้องเรียนธรรมชาติ/วนนันทนาการ ถ้ำสิงห์ ป่ากุดจับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมภาพเขียนสีโบราณอายุ 2,300 ปี มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามมนต์เสน่ห์แห่งที่ราบสูง เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำสิงห์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ฯลฯ และในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถท่องเที่ยว วนอุทยานภูหินจอมธาตุ วนอุทยานภูพระบาทบัวบก และวนอุทยานภูพาแดง สนใจท่องเที่ยวติดต่อ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จังหวัดอุดรธานี (นายสมเด็จ  จำปี  โทร.081 574 2021)

1 2 3 4 5 736628 736627 736626

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 309 ศูนย์

 

1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 1-28 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 9 ป่าแม่แตงและป่าอินทขิล จ.เชียงใหม่

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 26 ป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 29-36 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 31 ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย จ.แม่ฮ่องสอน

2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 37-54 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 53 ป่าแม่ต๋ำ จ.พะเยา

3) แผนแม่บท

4) โครงการ การจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่ต๋ำน้อย

5) แผนจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 55-75 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 ลำปาง

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 68 ป่าแม่จางตอนใต้ จ.ลำปาง

3) แผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม“ลุ่มน้ำขุนทะ”

3.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 76-93 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 77 ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง จ.น่าน

4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 94-116 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 100 ป่าแม่ท้อและป่าห้วยตากฝั่งขวา จ.ตาก

4.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117-122 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขานครสวรรค์

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 117 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์

4.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 123-139 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 138 ป่าเนินเพิ่ม จ.พิษณุโลก

5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 สระบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 140-144 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 สระบุรี

6. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145-164 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 อุดรธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 145 ป่ากุดจับ จ.อุดรธานี

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 146 ป่าหมากหญ้า จ.อุดรธานี

4) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 153 ป่าพรานพร้าวและป่าแก้งไก่ จ.หนองคาย

5) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 154 ป่าดงดิบ กะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู จ.บึงกาฬ และ จ.หนองคาย

6.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 165-170 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 167 ป่าภูล้อมข้าวและป่าภูเพ็ก จ.สกลนคร

7. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 171-188 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 173 ป่าโคกหลวง จ.ขอนแก่น

3) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 175 ป่าดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด

4) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จ.มหาสารคาม

5) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จ.กาฬสินธุ์

6) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 186 ป่าภูพาน จ.กาฬสินธุ์

7.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189-200 และ 217 และ 218 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189 ป่าดงภูโหล่น จ.อุบลราชธานี

3) แผนจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่ตำบลสงยางตอนเหนือ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี อย่างมีส่วนร่วม ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 189 ป่าดงภูโหล่น

8. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 201-216 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 นครราชสีมา

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 202 ป่าหนองเต็งจักราช จ.นครราชสีมา

9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 219-228 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 228 ป่าเขาสมิง จ.ตราด

9.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 229-235 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 235 ป่าน้ำตกเขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี

3) รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาวิถีชุมชน

10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 236-245 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 245 ป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย จ.สุพรรณบุรี

10.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 246-255 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฏร์ธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256-272 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฏร์ธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

12. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 273-281 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

12.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 282-293 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 291 ป่าเทือกเขาหราสูง จ.พังงา

13. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 294-303 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จ.สงขลา

13.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 304-309 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 309 ป่าโคกจะโก จ.นราธิวาส

13.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 304-309 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส

13. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 294-303 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สงขลา

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 297 ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูงและป่าควนแก้ว จ.สงขลา

12.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 282-293 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่

12. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 273-281 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 นครศรีธรรมราช

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 279 ป่ากรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช

11. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฏร์ธานี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256-272 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 สุราษฏร์ธานี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 256 ป่าท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

10.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 246-255 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

10. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 236-245 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 ราชบุรี

 

9.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 229-235 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

 

9. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี (ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเชิงพื้นที่)

1) ข้อมูลพื้นฐานศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 219-228 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี

2) ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 228 ป่าเขาสมิง จ.ตราด

1 2 3 4 5