เมนูหลัก

อธิบดีกรมป่าไม้

หน่วยงานอื่น

ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 

ปฏิทินกิจกรรม

October 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday164
mod_vvisit_counterYesterday458
mod_vvisit_counterThis week2370
mod_vvisit_counterLast week2916
mod_vvisit_counterThis month3661
mod_vvisit_counterLast month7432
mod_vvisit_counterAll days52104

We have: 3 guests online
Your IP: 107.20.56.65
 , 
Today: Oct 10, 2015

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

กิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 โดยป่าไม้จังหวัดปราจีบุรี

News image

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 " ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านหาดมะกอก หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี    ...

กิจกรรม | Friday, 3 July 2015

อ่านต่อ...

"วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา"

News image

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 ผอ.สน.จทป.ที่9 สาขาปราจีนบุรี, ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า, หน.หน่วยป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ณ หมู่บ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชูศักดิ์ ตรีสาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการร่วมเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ "การฟื้นฟูรักษาป่าอย่างยั่งยืน" กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  ...

กิจกรรม | Friday, 19 June 2015

อ่านต่อ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม

News image

วันที่18 มิถุนายน 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558...

กิจกรรม | Thursday, 18 June 2015

อ่านต่อ...

More in: กิจกรรม, กิจกรรม

-
+
3

หนังสือเวียน

There are no translations available.

ขอแจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก สำหรับปีงบประมาณพ.ศ.2559 ( ที่ ทส 1633.1/3329 ลว 6 ต.ค.58)
 
There are no translations available.

โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3335 ลว 7 ต.ค.58)
 
There are no translations available.

รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ( ที่ ทส 1633.1/348 ลว 2 ต.ต.58)
 
There are no translations available.

รายงานผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544 ข้อ6 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3227 ลว 29 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

กำหนด แนวทางและรายชื่อผู้อยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/3132 ลว 23 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

ระบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมป่าไม้ พ.ศ.2558 (ที่ ทส 1633.1/3107 ลว 21 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

สรุปผลการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์) ( ที่ ทส 1633.1/3134 ลว 23 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ ทส 1633.1/3133 ลว 23 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาและการใช้ราชพัสดุ พ.ศ2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญยัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศง2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ 1633.1/330 ลว 23 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3137 ลว 23 ก.ย.58)  Download
 
There are no translations available.

ขอส่งปฏิทินและขั้นตอนการส่งมอบ-รับมอบภารกิจ หน่วยงาน และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามบันทึกการส่งมอบ-รับมอบฯ ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/3070 ลว 16 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ( ที่ ทส 1633.1/2995 ลว 10 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

สรุปประเด็นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ( ที่ ทส 1633.1/2994 ลว 10 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

รายงานผลโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2993 ลว 10 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

ขอให้จัดทำข้อมูลข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่หลายหน้าที่ในคราวเดียวกัน (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2839 ลว 2 ก.ย.58)
 
There are no translations available.

มาตรการประหยัดการใช้พลังงานและน้ำ (ที่ ทส 1633.1/2847 ลว 2 ก.ย. 58)
 
There are no translations available.

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2726 ลว 27 ส.ค.58)
 
There are no translations available.

รายงานการประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2558 ( ที่ ทส 1633.1/284 ลว 26 ส.ค.58)
 
There are no translations available.

การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2716 ลว 26 ส.ค.58)
 
There are no translations available.

การยกเว้นภาษีเงินได้กรณีบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2715 ลว 26 ส.ค.58)
 

ผู้อำนวยการสำนักฯ

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

LINK

474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104