เมนูหลัก

อธิบดีกรมป่าไม้

หน่วยงานอื่น

ปฏิทินกิจกรรม

February 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 

กิจกรรม

การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รสทป. รุ่นที่ 1/2558

News image

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีนางวรากรณ์ ศิริวงศ์ นายอำเภอสนามชัยเขตให้เกียรติเป็นผู้เปิดงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และวิธีการอนุรักษ์ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และจัดตั้งองค์กร รสทป. ในชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า     ...

กิจกรรม | Wednesday, 21 January 2015

อ่านต่อ...

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

News image

นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักฯเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตรงข้ามลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 จัดโดยสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

กิจกรรม | Tuesday, 9 December 2014

อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือนครั้งที่8/2557

News image

นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนร่วมกับผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2557 พร้อมทั้งได้มอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปีพ.ศ.2557  เมื่อวันอังคารที่5 พฤศจิกายน 2557 ณ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำตกเขาอีโต้      ...

กิจกรรม | Wednesday, 12 November 2014

อ่านต่อ...

More in: กิจกรรม, กิจกรรม

-
+
3

หนังสือเวียน

There are no translations available.

ขอเชิญประขุมครั้งที่2/2558 (ที่ ทส 1633.1/218 ลว 27 ม.ค.58)
 
There are no translations available.

การให้พนักงานราชการตรวจสอบข้อมูลบุคคล  (ทส 1633.1/204  ลว. 26 ม.ค. 2558)
 
There are no translations available.

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ (ทส 1633.1/207 ลว. 27 ม.ค. 58)
 
There are no translations available.

การดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.)
 
There are no translations available.

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการบูรณาการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
(ทส 1633.1/213 ลว. 27 ม.ค. 2558)
 
There are no translations available.

กำหนดแนวทาง และรายชื่อผู้อยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/212 ลว 27 ม.ค. 58)
 
There are no translations available.

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทราวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 รอบที่ 1 (Project and Progress Review) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1-5 และ9 (ที่ ทส 1633.1/129 ลว 20 ม.ค. 58)
 
There are no translations available.

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( ที่ ทส 1633.1/128 ลว 20 ม.ค.58)
 
There are no translations available.

การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2558 (ที่ ทส 1633.1/127 ลว 20 ม.ค.58)
 
There are no translations available.

แจ้งบัญชีนายกรัฐมนตรี (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/120 ลว 19 ม.ค.58)
 
There are no translations available.

สรุปผลการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) (ที่ ทส 1633.1/103 ลว 15 ม.ค.58)
 
There are no translations available.

แผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ที่  ทส 1633.1/102 ลงวันที่  15  มกราคม 2558)
 
There are no translations available.

ขอเชิญประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (งบการฝึกอบรม) ( ที่ ทส 1633.1/10 ลว 6 ม.ค. 58)
 
There are no translations available.

ขอเชิญประชุมครั้งที่ 10/2557
 
There are no translations available.

การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  (ที่ ทส 1633.1/4059 ลว. 24  ธ.ค. 2558)

 
There are no translations available.

แผนการตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ที่ ทส 1633.1/4148  ลว. 24  ธ.ค. 57)
 
There are no translations available.

ขอให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอบรมของกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/4051 ลว. 24 ธ.ค, 57)
 
There are no translations available.

ซักซ้อมแนวปฏิบัติกรณีการเลิกจ้างพนักงานราชการ (กรณีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันต่ำกว่า)  (ที่ ทส 1633.1/4050 ลว. 24 ธ.ค. 2557)
 
There are no translations available.

กำหนดแนวทางและรายชื่อผู้อยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/4043 ลว 23 ธ.ค 57)
 
There are no translations available.

แนวทางในการมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการต่างสัญญาจ้าง  (ทส 1633.1/3954  ลว 16 ธ.ค. 57)
 

ผู้อำนวยการสำนักฯ

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

LINK

474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104