เมนูหลัก

อธิบดีกรมป่าไม้

หน่วยงานอื่น

ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้

There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 
There are no translations available.

 

ปฏิทินกิจกรรม

August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday248
mod_vvisit_counterYesterday253
mod_vvisit_counterThis week2606
mod_vvisit_counterLast week2982
mod_vvisit_counterThis month248
mod_vvisit_counterLast month13680
mod_vvisit_counterAll days34605

We have: 2 guests online
Your IP: 50.19.34.234
 , 
Today: Aug 01, 2015

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

กิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 โดยป่าไม้จังหวัดปราจีบุรี

News image

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม"วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 " ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านหาดมะกอก หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี    ...

กิจกรรม | Friday, 3 July 2015

อ่านต่อ...

"วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา"

News image

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 ผอ.สน.จทป.ที่9 สาขาปราจีนบุรี, ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า, หน.หน่วยป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันปลูกป่าครอบครัว ป่าชุมชน และป่าเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ณ หมู่บ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชูศักดิ์ ตรีสาร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการร่วมเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ "การฟื้นฟูรักษาป่าอย่างยั่งยืน" กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ  ...

กิจกรรม | Friday, 19 June 2015

อ่านต่อ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม

News image

วันที่18 มิถุนายน 2558 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558...

กิจกรรม | Thursday, 18 June 2015

อ่านต่อ...

More in: กิจกรรม, กิจกรรม

-
+
3

หนังสือเวียน

There are no translations available.

ขอเชิญประชุมครั้งที่ 8/2558 ( ที่ ทส 1633.1/2252 ลว 23 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558
 
There are no translations available.

มาตราการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ( ที่ ทส 1633.1/2271 ลว 24 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2270 ลว 24 ก.ค. 58
 
There are no translations available.

กำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ( ที่ ทส 1633.1/2269 ลว 24 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ( ที่ ทส 1633.1/2268 ลว 24 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

ขอส่งหนังสือโรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่ลแนลและแบบสำรวจเสนอการบริการตรวจ (ที่ ทส 1633.1/2181 ลว 15 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

สรุปผลการประชุม moring talk ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2179 ลว 15 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

กำหนด แนวทางและรายชื่อผู้อยู่เวรยาม เวรรักษาการณ์ และผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/2266 ลว 24 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ด้่านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ ( ที่ ทส 1633.1/2137 ลว 14 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( ที่ ทส 1633.1/227 ลว 14 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2117 ลว 10 ก.ค. 2588)
 
There are no translations available.

มอบหมายให้พนกงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ที่ ทส 1633.1/2109 ลว 10 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

ร่างมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ( ที่ ทส 1633.1/2093 ลว 9 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

ยกเลิกการใช้ดวงตราประจำพนักงานเจ้าหน้าที่ ( ที่ ทส 1633.1/2029 ลว 9 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2077 ลว 8 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

ขอความอนุเคราะห์ทราบแผนงาน/โครงการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพ.ศ.2559-2564 (ที่ ทส 1633.1/2076 ลว 8 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

แนวทางเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2075 ลว 8 ก.ค. 58)
 
There are no translations available.

ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติราชการประจำศูนย์พิทักษ์ไพรย่อยที่ 16 ปราจีนบุรี (ที่ ทส 1633.1/2073 ลว 8 ก.ค.58)
 
There are no translations available.

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจ ( ด่วนที่สุด ที่ ทส 1633.1/2016 ลว 3 ก.ค. 58)
 

ผู้อำนวยการสำนักฯ

เข้าสู่ระบบ

password? username? Register  

LINK

474 ถนนหน้าเมือง ซอย 5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3745 2104