วันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มี นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า และ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันไฟป่า และ การดั […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ การป้องกันและดับไฟป่า ” โดยมี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มี นายเสรี เกาะดี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ การป้องกันไฟป่า และ การดับไฟป่า อย่างถูกวิธี และ สาธิตการใช้เครื่องมือที่นำไปใช้ในการดับไฟ และการทำแนวกันไฟ แก่ประชาชน และ เครื […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมีพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในพิธี มี นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า และ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันไฟป่า และ การดับไฟป่า แก่นักเรียน […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้เข้าร่วม พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน โดยมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 386 ทุน เป็นเงิน 1,67 […]

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ให้กับบุตรธิดา-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อม นายวิศิษฐ จันทรโณทัย ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมศักดิ์ จันทนะ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สระแก้ว ให้การต้อนรับ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและสรุปบรรยายการทำงานแบบบูรณาการ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่า […]

แม่ทัพน้อยที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงและสรุปบรรยายการทำงานแบบบูรณาการ