แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2563


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมนายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุดข เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และผู้นำชุมชน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 200 คน ปลูกพืชอาหารช้างได้แก่ กล้วย อ้อย ไผ่ ขนุน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ณ อ่างวราวุธ หมู่ที่ 15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าบ้านนายา […]

ปลูกป่าหาน้ำ ให้ช้างคืนถิ่น

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในการประชุม มีข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และสอบถามถึงอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงติดตามและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมป่าในเมืองเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกพืชอาหารช้าง สร้างแหล่งอาหารช้างป่า นำช้างกลับสู่ป่า แก้ปัญหาให้ชุมชน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวราวุธ และ อ่างเก็บน้ำจตุพร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ชนิดพันธ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ไม้ไผ่ กล้วย ขนุน เต่าร้าง อ้อย ฯลฯ โดยมีประชาชนจิตอาสาจากอำเภอสนามชัยเขต 4 ตำบล 70 หมู่บ้านผู้นำชุมชน นำโดยนายอำเภอสนามชัยเขตและรองผู้ว่าราชการจั […]

องคมนตรี เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกพืชอาหารช้าง สร้างแหล่งอาหารช้างป่า นำช้างกลับสู่ป่า ...