แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 มีนาคม 2561


วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดย นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนในส่วนของกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารสำนักฯ และ คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางไปราชการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่า […]

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด