สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว


นายเทียนชัย ปรีดา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 081-9458197 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)