สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางคล้า)


นายศุภสิทธิ์  ชุนเชาวฤทธิ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางคล้า)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางคล้า) ตั้งอยู่ที่  ตำบล ปากน้ำ อำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 086-9028588 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ยังไม่พร้อมแจก)

 

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ขนาดใหญ่ (ยังไม่พร้อมแจก)