สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (บ้านนา)


นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (บ้านนา)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (บ้านนา) ตั้งอยู่ที่ ตำบล ศรีกะอาง อำเภอ บ้านนา นครนายก   ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 081-8076052 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ยังไม่พร้อมแจก)

 

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ขนาดใหญ่ (ยังไม่พร้อมแจก)