สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี)


นางสาวลิสา สาตะรักษ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี) ตั้งอยู่ที่ ตำบล ลาดตะเคียน อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี  ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 089-1546509 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ยังไม่พร้อมแจก)

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ขนาดใหญ่ (ยังไม่พร้อมแจก)