สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี


นายสุเทพ พุ่มเทศ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่  ถนนกบินทร์บุรี – ปักธงชัย ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 086-8188269 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

 

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)