สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)


นายประสงค์ เกิดแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ที่ ถนนโยธาธิการ นครนายก บ้านเขาหัวนา-น้ำตกกะอาง ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 081-8066287 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)