สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา


 นายนิรันดร์ เลิศลักขณาวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อขอรับกล้าไม้ โทร 081-6394742 (หัวหน้าสถานี)

นำทางไปยังสถานีเพาะชำ >>> คลิกที่นี่

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)

การแจกจ่ายกล้าไม้ บัญชีกล้าไม้ทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2561)