ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ
– ใบสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชดำริ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานรวบรวมและจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดิน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานสำรวจการครอบครองที่ดิน