คู่มือการใช้งาน MailGoThai


MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถใช้ทดแทนบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน

คู่มือการใช้งาน MailGoThai

ทั้งนี้ หากต้องการใช้งาน MailGoThai โปรดติดต่อศูนย์สารสนเทศ โทร. 025614292-3 ต่อ 5621