ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานส่วนภูมิภาค


หนังสือขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ของสำนักงานส่วนภูมิภาค

ไฟล์หนังสือเชิญประชุมการใช้งานระบบจัดเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.