แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 สิงหาคม 2562


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสำนักแผนงานและสารสนเทศ