แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 15 สิงหาคม 2019


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการสำนักแผนงานและสารสนเทศ