แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 กรกฎาคม 2559


คู่มือการใช้งาน MailGoThai

MailGoThai คือ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง สามารถใช้ทดแทนบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต และสมาร์ทโฟน